top of page

MARIA DOGWEAR

MARIA DOGWEAR

Míry pejska měřte prosím přesně a na těsno. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pokud si přejete přidat centimetry navíc z důvodu růstu pejska,  uveďte je prosím rovnou do uvedených kolonek.

Please measure the dog's measurements accurately and tightly. Later complaints will not be taken into account. If you wish to add extra centimeters due to the growth of the dog, please enter them directly in the boxes provided.

measure-dog.gif

OBJEDNÁVKA ODESLÁNA | ORDER RECEIVED

bottom of page